KAZIMIERZ MAŚLANKIEWICZ


Prof. Kazimierz Maślankiewicz - twórca polskiej gemmologii, ur.9 VI 1902 w Pruchniku  - zm.21 VIII 1981.

Jego działalność datujemy od lat dwudziestych ubiegłego wieku, czynny zawodowo aż do śmierci. Człowiek który w swym życiu traktował na równi praktyczny jak i naukowy charakter pracy.


Gimnazjum ukończył w Krakowie. W latach 1920 - 1927 studiował na Akademii Górniczej i Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale mineralogiczno-chemicznym. W latach 1932-1955 piastował stanowisko naczelnika Urzędu Probierczego w Krakowie.

Wszechstronność jego zainteresowań, aktywność oraz umiejętność kontaktów z ludźmi pozwoliły Mu zaistnieć w środowiskach naukowych.

To z kolei dało szansę na dalszy rozwój w kierunkach: chemicznym, gemmologicznym, geologicznym, jubilerskim, metali szlachetnych i wielu pokrewnych. W czasie wojny czynnie uczestniczył w krakowskim ruchu oporu a w latach powojennych w odbudowie i uruchamianiu szkół wyższych w Krakowie i Wrocławiu. W tym ostatnim Kazimierz Maślankiewicz z tytułem profesora w roku 1946 zostaje kierownikiem Zakładu Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Równocześnie z pracą zawodową i nauką prowadzi regularne szkolenie na kursach gemmologiczno-jubilerskich w Dolnośląskim Zakładzie Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu.

Nie sposób wyliczyć wszystkie stanowiska piastowane przez Profesora a najważniejsze z nich to :

prezes Polskiego Towarzystwa Geologicznego i Polskiego Towarzystwa Przyrodników, sekretarz generalny Międzynarodowego Komitetu Historii Geologii,

prezes Rady Nauki Muzeum Żup Krakowskich.

 

Nie sposób również wymienić wszystkich Jego publikacji autorskich:

1946. Złoto i inne metale szlachetne. SWTSA,

1957. Mała encyklopedia przyrodnicza. (pod red.K.M.) PWN,

1958. Mineralogia szczegółowa. PWN,

1960, 1967, 1982, 1987. Kamienie szlachetne. WG,

1963. Wulkany. WSiP,

1965. Z dziejów górnictwa solnego w Polsce. WNT,

1966. Surowce chemiczne. WG,

1967. Wstęp do nauki o skałach. Zarys petrografii. WG,

1973. Wśród minerałów i skał. PZWS,

1976. Mineralogia stosowana. WG,

1976. Wulkany i człowiek. WSiP,

1977. Ziemia. (pod red.K.M.) WP,

1983. Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce. (pod red.K.M.) WP,

 

Do tego liczne artykuły w pismach: "Głos Narodu", "Czas", "Ilustrowany Kurier Codzienny", "Wszechświat" oraz pogadanki radiowe.

Pruchnik i jego Mieszkańcy powinni być dumni że właśnie tam urodził się Kazimierz Maślankiewicz, człowiek który nade wszystko pokochał Ziemię i to co ona kryje.Podziękowania dla Pana Bogusława Gibka z Krakowa za przybliżenie nam postaci naszego rodaka. 

Zdjęcie pochodzi ze strony www.muzmin.ing.uni.wroc.pl a druga fotografia to literatura z prywatnych zbiorów Bogusława Gibka