CKSiT       OSP       STRAŻ BOŻEGO GROBU       ARTYŚCI PRUCHNICCY       ORKIESTRA DĘTA OSP


ORKIESTRA DĘTA OSP

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruchniku rozpoczęła swoją działalność 35 lat temu. To właśnie 31 sierpnia 1975 roku wystąpiła po raz pierwszy podczas uroczystości koronacji Cudownego Obrazu matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, którego dokonał sam ks. Kard. Karol Wojtyła – późniejszy Ojciec Święty – Jan Paweł II. Jednocześnie podkreślić należy, że możemy obchodzić dziś swój piękny jubileusz, dzięki gorącemu orędownikowi         miejscowych strażaków ówczesnemu proboszczowi parafii Pruchnik św. Pamięci ks. Franciszkowi Płoucha oraz duszy orkiestry – Panu Zbigniewowi Bratkowskiemu, kapelmistrzowi, który równocześnie od wielu już lat jest oddanym organistą w naszym parafialnym kościele. Jego zaangażowanie i niezwykła inwencja sprawia, że orkiestra rozwija się, powiększa swój skład osobowy, ciągle doskonali swój profil muzyczny, wzbogaca swój repertuar o nowe utwory oraz o nowe instrumenty muzyczne.

 


Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruchniku to wielki popularyzator muzyki i polskości – to promotor naszej gminy na zewnątrz.

 

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruchniku 

Do tradycji należy włączanie młodego pokolenia do orkiestry przez przekazywanie mu najcenniejszych wartości, wzajemnego szacunku i aktywnego udziału w wielu uroczystościach. Żadna uroczystość państwowa, kościelna, strażacka, czy tez okolicznościowa nie odbywa się bez jej udziału. Orkiestra ciągle poszerza teren koncertowania. W swoim repertuarze posiada utwory kościelne, patriotyczne, marszowe, ale też i rozrywkowe.

Dlatego miejscowa społeczność darzy pruc1hnicką strażacką orkiestrę dętą niezwykłą sympatia i uznaniem za to, że bezinteresownie uświetnia różnego rodzaju uroczystości religijne i świeckie, nie tylko na szczeblu gminy, ale tez poza jej granicami.

Do wielu uroczystości, w których orkiestra brała udział zaliczyć należy między innymi:

- uroczystość koronacji Cudownego Obrazu matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, której dokonał ówczesny Kardynał Krakowski Karol Wojtyła – późniejszy Ojciec Święty – Jan Paweł II,

- obchody 600-lecia Pruchnika, oraz 600-lecia obrazu Matko Bożej Tuligłowskiej,

- Kongres Eucharystyczny w Jarosławiu, 

- dożynki diecezjalne w Rzeszowie i Jarosławiu oraz dożynki powiatowe i gminne,

- dwukrotne powitanie Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeszowie i Krośnie,

- wojewódzkie obchody z okazji Dnia Strażaka w Rzeszowie,

- uroczystości jubileuszowe z okazji 2000 lat chrześcijaństwa diecezji przemyskiej,

- oprawa muzyczna pogrzebu gen. Dr Marka Papały w Pruchniku,

- udział w uroczystościach z okazji poświęcenia kościołów w Roźwienicy, Chorzowie, Dobkowicach, Tapinie, Pruchniku Górnym, Czudowicach, Kramarzówce, Kopiatyczach i w Hawłowicach,

- udział w uroczystości jubileuszowej 50-lecia Klubu Sportowego „Dąb” w Dobkowicach,

- udział w uroczystościach jubileuszowych koronacji matki Bożej Tuligłowskiej,

- udział w strażackich jubileuszach na terenie Gminy Pruchnik oraz poza jej granicami,

- udział w uroczystościach z okazji peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej,

- udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych,

- udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych – Iwonicz 2003,

- udział w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Jarosławiu,

- udział rokrocznie w parafialnych uroczystościach z okazji Święta Bożego Ciała,

- udział w corocznych imprezach sportowych noszących imię gen. Dr Marka Papały organizowanych w Pruchniku oraz strażackich capstrzykach,

- udział w paradzie Szumana w Jarosławiu zorganizowanej w związku z akcesją Polski do UE,

- udział w uroczystościach związanych z poświęceniem Domu Strażackiego w Jodłówce,

- udział w powiatowych strażackich zawodach sportowo-pożarniczych zorganizowanych w miejscowości Dobkowice,

- udział w wojewódzkich uroczystościach św. Floriana w Kalwarii Pacławskiej,

- udział w centralnych uroczystościach św. Floriana na Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie również orkiestra świętowała swój jubileusz trzydziestolecia istnienia.

 

Godnym podkreślenia jest to, że orkiestra finansowana jest ze środków Gminy, a opiekuje się nią Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z jej oddanym Komendantem Gminnym druhem Zdzisławem Szkołą. W imieniu wszystkich członków orkiestry kieruje podziękowanie za pomoc i wsparcie finansowe radzie Gminy Pruchnik, Wójtowi Gminy Pruchnik, Skarbnikowi Gminy Pruchnik, Prezesowi Gminnemu oraz Prezesowi i Komendantowi OSP Nr 1 w Pruchniku. Jednocześnie liczymy na dalsze wsparcie tych, którzy doceniają nasz wysiłek i którym sprawia przyjemność nasza muzyka. Jesteśmy dumni, że współtworzymy jej historię i historie naszej Gminy.

Z pierwszego składu orkiestry do dziś w muzycznej służbie jest nasz kapelmistrz Zbigniew Bratkowski, Roman Olejarz i Aleksander Szczepanik.

Podczas uroczystości jubileuszowych zaszczycił nas Ksiądz Prałat dr etnomuzykologii Tadeusz Bratkowski, który w 1975 roku jako jeden z najmłodszych brał udział w inauguracyjnym występie naszej orkiestry.

 

 Materiał pochodzi z wydania "Ziemi Pruchnickiej" Nr 2/2010