GENERAŁ MAREK PAPAŁAMarek Papała urodził się 4 września 1959 r. w Pruchniku.


W rodzinnej miejscowości uczęszczał do Gminnej Szkoły Zbiorczej im. Komisji Edukacji Narodowej, którą ukończył w 1974r. z wyróżnieniem. Edukację kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Po czterech latach nauki wstąpił do wojska. Służbę rozpoczął w Kędzierzynie-Koźlu, a następnie odbywał ją w Batalionie Centralnego Podporządkowania w Krakowie. Wtedy też postanowił na stałe związać się milicją.

W 1980 r. został przyjęty do Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. Trzy lata później ukończył ją z wyróżnieniem. W 1985 roku obronił pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Jednocześnie Marek Papała pełnił służbę w Wyższej Szkole Oficerskiej - początkowo jako starszy asystent, następnie jako wykładowca. Był absolwentem Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.

W 1990 roku Marek Papała uzyskał tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W tym samym czasie rozpoczął pracę w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji jako inspektor. Pełnił także obowiązki naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora tego biura. W 1995 roku został zastępcą Komendanta Głównego Policji, a dwa lata później odebrał nominację generalską i objął stanowisko Komendanta Głównego Policji.

W 1998r. złożył dymisję na ręce Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka. Wkrótce zaproponowano mu objęcie stanowiska oficera łącznikowego polskiej policji w Belgii.

Zginął tragicznie 25 czerwca 1998 roku przed swoim domem w Warszawie…

Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Pruchniku.

26 czerwca 1998 r. Nadinspektor Marek Papała został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

25 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku otwarto Izbę Pamięci Generała Marka Papały.


W Pruchniku odbywa się Zlot Rowerowy im. gen. Marka Papały rozgrywany w ramach maratonów górskich MTB Cyklokarpaty.

W rodzinnym mieście pamięć o Generale jest bardzo żywa. Rodzina, przyjaciele, znajomi wspominają Go jako niezwykle dobrego, szczerego, uczciwego i życzliwego człowieka, który nigdy nie wypierał się swoich korzeni i był wierny zasadom wyniesionym z domu. „Obowiązkowy i odpowiedzialny, zawsze uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do życia” – taki obraz Marka pozostał w sercach najbliższych.