EDWARD KIFERLING

Edward Kieferling – Kifer – urodził się 13 października 1933 rok w Pruchniku. Chodził do liceum Ogólnokształcącgo w Jarosławiu, a po maturze studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1957 roku obronił dyplom na Wydziale Malarstwa u profesora Zbigniewa Pronaszki, w 1950 roku – na Wydziale Grafiki u profesora Witolda Chomicza. Był współzałożycielem Grupy Czternastu – absolwentów ASP, którzy po studiach wrócili do Rzeszowa – oraz założycielem grupy „San”. Od 1957 roku uczył w Państwowy Liceum Sztuk Plastycznych, a w latach 1962-74 był dyrektorem tej Szkoły. Przy jego pomocy powstał wydział ceramiki i grafiki, odremontował też zniszczoną synagogę na siedzibę liceum. Tam też miał swoją pracownię. Postawił PLSP na wysokim poziomie. Był stypendystą rządu francuskiego, a w 1965 roku przebywał na stażu w Paryżu i w Sevres, a w 1973 oku na Węgrzech. Brał udział w ponad stu plenerach malarskich, miał wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych: w Rzeszowie, Tarnowie, Krakowie, Gdańsku, Toruniu, a także we Lwowie i na Słowacji.

Jego płótna i grafiki rozproszone są w kraju i na świecie: od Jarosławia po Paryż i Stany Zjednoczone. Był uczestnikiem Salonów Przemyskich – dorocznych przeglądów środowisk, jurorem Międzynarodowego Biennale Malarstwa „Srebrny Czworokąt”. Odznaczony m.in. Złotą Odznaką ZPAP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 23 sierpnia 1998 roku.

 

„Ziemia Pruchnicka” Nr 4/2001