O PRUCHNIKU

Pruchnik - miasto w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w Gminie Pruchnik.

W latach 1975 - 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa przemyskiego. Miejscowość jest siedzibą Gminy Pruchnik.

Miasto na południowych krańcach powiatu jarosławskiego, na drodze z Rzeszowa do Przemyśla. Miejscowość zabytkowa – charakterystyczne drewniane domy z podcieniami.

         

Okolica - tereny typowo rolnicze, krajobraz pagórkowaty, słabo zalesiony, od południa widoczne trochę wyższe, zalesione wzniesienia Pogórza Dynowskiego. Miastonleży nad rzeką Mleczką.

Miejscowość dość spokojna, leżąca z dala od głównych szlaków komunikacyjnych, zachowała sporo z charakteru XIX wiecznych miasteczek galicyjskich zarówno w wyglądzie domów, nazewnictwie ulic, jak i mentalności mieszkańców. Nietypowy jak na wieś jest układ ulic z dużym rynkiem oraz nieformalny podział na Miasto, Pruchnik Dolny i Pruchnik Górny (te dwa ostatnie określane jako Pruchnik Wieś). Niegdyś miasteczko było ważnym dla okolicy ośrodkiem handlu i rzemiosła. Do dziś w czwartki odbywa się targ.

Prawa miejskie ok. 1370, prywatna miejscowość kolejnych rodów szlacheckich, bądź rycerskich, w XVII w. ok. 600 mieszkańców i kilka cechów rzemieślniczych. W późniejszych latach stopniowy spadek znaczenia ekonomicznego i w 1935 r. utrata praw miejskich. 1 stycznia 2011 roku nadano ponownie prawa miejskie.

Centrum miasteczka zachowało oryginalny układ przestrzenny ukształtowany zapewne jeszcze w czasach lokacji miasta, z rynkiem i wybiegającymi zeń kilkoma uliczkami. Z mocno przetrzebionej, typowej drewnianej małomiasteczkowej zabudowy zachowało się jeszcze ok. 40 budynków, w większości z charakterystycznymi podcieniami - budynków będących niegdyś jednocześnie miejscem zamieszkiwania, warsztatem rzemieślniczym oraz punktem handlu. Część z nich jest odnowiona. Najstarsze pochodzą z XVIII wieku.

Tekst pochodzi z "Wikipedii"


DO POBRANIA WYDANIA ZIEMI PRUCHNICKIEJ

ZP 1/2000    ZP 2/2000    ZP 3/2000    ZP 4/2000

ZP 1/2001    ZP 2/2001    ZP 3/2001    ZP 4/2001

ZP 1/2002    ZP 2/2002    ZP 3/2002    ZP 4/2002

ZP 1/2003    ZP 2/2003    ZP 3/2003    ZP 4/2003

ZP 1/2004    ZP 2/2004    ZP 3/2004    ZP 4/2004

ZP 1/2005    ZP 2/2005    ZP 3/2005    ZP 4/2005

ZP 1/2006    ZP 2/2006    ZP 3/2006    ZP 4/2006

ZP 1/2007    ZP 2/2007    ZP 3/2007    ZP 4/2007

ZP 1/2008    ZP 2/2008    ZP 3/2008    ZP 4/2008

ZP 1/2009    ZP 2/2009    ZP 3/2009    ZP 4/2009

ZP 1/2010    ZP 2/2010    ZP 3/2010    ZP 4/2010

ZP 1/2011    ZP 2/2011    ZP 3/2011    ZP 4/2011

ZP 1/2012    ZP 2/2012    ZP 3/2012    ZP 4/2012

ZP 1/2013    ZP 2/2013    ZP 3/2013    ZP 4/2013

ZP 1/2014    ZP 2/2014    ZP 3/2014    ZP 4/2014

ZP 1/2015