CKSiT       OSP       STRAŻ BOŻEGO GROBU       ARTYŚCI PRUCHNICCY       ORKIESTRA DĘTA OSP


CENTRUM KULTURY, SPORTU i TURYSTYKI


Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

37-560 Pruchnik

ul. ks. Br. Markiewicza 20

tel. 016 628 80 65


Pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności gminy Pruchnik do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce jest nadrzędnym celem działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku. Działalność ta skupia się wokół upowszechniania regionalnych tradycji, rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, jak i ukazania młodzieży właściwego spędzenia czasu wolnego, kształtowania osobowości twórczego uczestnictwa w kulturze. GCK w Pruchniku w okresie długoletniej działalności uwzględnia w swojej pracy potrzebę edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży i jej właściwe ukierunkowanie w sferze upodobań i potrzeb estetycznych, a zatem kształtowanie osobowości dziecka, a później młodego człowieka.

Działalność merytoryczna prowadzona jest w kilku równoległych dziedzinach edukacji i adresowana jest zarówno do szerokiej rzeszy odbiorców, organizowanie imprez masowych, jak i do konkretnych grup, z którymi realizowany jest program w formie stałych zajęć.

Realizując założenia podjętego programu instruktorzy poprzez różne formy pracy, systematycznie prowadzą zajęcia z amatorskimi zespołami artystycznymi, skupiającymi dzieci, młodzież i dorosłych o różnych zainteresowaniach. W CK działają m.in.: Dziecięcy Zespół Taneczny, Młodzieżowy Zespół Taneczny, Zespół Pieśni i Tańca "Pruchnik", Kapela Ludowa, Amatorski Zespól Teatralny, Zespół Wokalno-Instrumentalny DKDM, Zespół Wokalny "EQUALE", które są swoistą kuźnią talentów, niejednokrotnie nagradzanych.

W dziedzinie upowszechniania folkloru akcentuje się przede wszystkim dorobek regionu, prezentując pieśni i tańce regionalne, narodowe i sztukę ludową. Szczególne osiągnięcia ma Zespół Pieśni i Tańca "Pruchnik", wraz z kapelą, który swoimi koncertami uświetniał niemal każde wydarzenie kulturalne gminy, powiatu, regionu: dożynki, Święta Ludowe, Dni Otwartych Drzwi w Korytnikach, Dni Kańczugi, Sieniawy, z okazji Tygodnia Tradycji i Współczesności Kultury w Przeworsku.

W 2000 roku z inicjatywy Centrum Kultury w Pruchniku odbył się I Jarmark Sztuki Ludowej "Pruchnickie Sochaczki", kolejna impreza cykliczna wpisana w obchody 600-lecia Pruchnika. Przy współpracy z ludowymi twórcami z regionu zorganizowane zostały targi sztuki ludowej, które służyły bezpośrednim prezentowaniu osiągnięć rzemieślników, artystów oraz podkreśleniu tradycji związanej z wytwórczością i handlem naszego miasteczka. II edycja Jarmarku odbyła się w 2004 roku wzbogacona o Przegląd Kabaretów Wiejskich.

W dziedzinie muzycznej program edukacji realizowany jest przez organizację przeglądów i festiwali, oraz prowadzenie stałych zajęć z zespołami wokalno-instrumentalnymi i wokalnymi. Zrealizowano pięć edycji Festiwalu Pieśni Maryjnych "W Hołdzie Królowej Maja" w których udział wzięły zespoły z regionu. Wykonawcy z Pruchnika zdobywali czołowe miejsca. W roku 2005 zorganizowano I Regionalny Festiwal Piosenki "Malin Koszyk" poświęcony pamięci naszego wielkiego Rodaka ks. Br. Markiewicza.

Doskonalenie muzyczne i popularyzowanie śpiewami wśród dzieci i młodzieży znalazło swoje odzwierciedlenie w licznych nagrodach i wyróżnieniach zespołu "EQUALE", oraz DKDM, reprezentujących Gminne Centrum Kultury.

W roku 2001 w Międzypowiatowym Turnieju Gmin "Moja wieś aktywna", który odbył się w Korytnikach gmina Pruchnik zdobyła I miejsce.

W roku 2001 Gminny Ośrodek Kultury w Pruchniku został przekształcony w Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Centrum przejęło rolę organizatora masowej imprezy sportowej jaką jest coroczny Zlot Rowerowy im. gen. Marka Papały. Centrum Kultury przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Pruchnickiej oraz Urzędem Gminy dba o promocję gminy prowadząc działalność wydawniczą. Od 2000 roku ukazuje się kwartalnik "Ziemia Pruchnicka". Opracowano i wydano mapę przyrodniczo-turystyczną gminy Pruchnik, wydano pocztówki, foldery i proporczyki.

CK było współorganizatorem takich imprez jak: Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych, Małopolska Parada Straży Bożego Grobu, Bieg o Memoriał ks. Br. Markiewicza, Wiosenne Harce Rowerowe Cross-Country, Podkarpacki Rajd Pieszy Szkół im. Jana Pawła II.

W miarę zapotrzebowania organizowane są występy zespołów profesjonalnych, szczególnie dla najmłodszych odbiorców. Centrum Kultury stale współpracuje ze szkołami oraz organizacjami działającymi na terenie gminy. Instruktorzy udzielają fachowej pomocy merytorycznej oraz konsultacji szkolnym zespołom artystycznym, udostępniają materiały repertuarowe, sprzęt, kostiumy oraz bazę lokalową.Budynek Centrum Kultury, Sportu i Turystyki fot. Janusz Kochanowicz